ReadyPlanet.com
dot
bulletหน้าแรก
bulletการเดินทาง
bulletเทศกาล
bulletที่เที่ยว
bulletเครื่องประดับ
bulletภาพมหกรรมสุขภาพ56
bullet กบว.ทร.ตรวจเยี่ยมส.ทร.4จันทบุรี
bulletครบรอบ 50 ปี ส.ทร.4 จันทบุรี
bulletรีจีน่าไบโอเอ็นริช
bulletไรท์คอฟฟี่ตราไทยทิพ
bulletสั่งซื้อสินค้า
bulletราคากาแฟ


ศูนย์อนามัยที่ 3


กิจกรรม อบต.ท่าช้างจันทบุรี article

 

เนื่องในวันวิสาขบูชา และเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อบต.ท่าช้าง

นำโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าช้างนายสมบูรณ์  พิริยะถาวร และเหล่าพุทธศาสนิกชนทำบุญ

เวียนเทียนที่วัดโค้งสนามเป้า จันทบุรี

 

 

 

อบต.ท่าช้าง จัดโครงการ อบรมธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ ปี 2555
 
นายสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะเพื่อผู้สูงอายุขึ้น
หัวข้อ ร่วมฟังธรรม ชื่นฉ่ำหัวใจ ชีวิตจะสดใส ถึงเข้าใจในรสพระธรรม หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ในปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายสำคัญ
ดังนั้นทาง อบต.ท่าช้าง จึงได้จัดโครงการธรรมะเพื่อผู้สูงอายุขึ้น
ในหัวข้อ ร่วมฟังธรรม ชื่นฉ่ำหัวใจ ชีวิตจะสดใส ถึงเข้าใจในรสพระธรรม
นิมนต์พระสงฆ์จาก วัดใหม่เมืองจันท์ ท่านพระอาจารย์ สมหมาย ผดุงสัตย์ มาแสดงธรรมเทศนา
วัตถุประสงค์เพื่อ รักษาจิตใจของผู้สูงอายุให้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานไปอย่างยาวนาน
พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุฟังธรรมเทศนาเพื่อชำระล้างจิตใจและรับศีลรับพร
ทั้งนี้ยังให้ผู้สูงอายุพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและร่วมถวายผ้าป่าเป็นพุทธบูชาร่วมกัน
ในการอบรม ครั้งนี้ มีผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

   

 

 

เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

และพื้นที่ในเขต อบต.ท่าช้าง หมู่ 1 , 5 , 6 , 7, 8 , และ 11 เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1,300 ครัวเรือน

อบต. ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หลายหน่วยงานด้วยกัน สำหรับในครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือจาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จันทบุรี

จัดทำโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพ พัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพของผู้สุงอายุที่ประสบอุทกภัย ให้สามารถสร้างงาน

สร้างรายได้ลี้ยงตนเองและฟื้นฟูเยียวยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน

ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สำหรับการฝึกอาชีพครั้งนี้ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน

ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการฝึกทำขนมโดนัทจิ๋ว และวันอื่นๆ  จะเป็นการฝึกทำเต้าฮวยฟรุตสลัด ถั่วเคลือบ และขนมดอกจอก  

 โดนัทคลุกน้ำตาลโดยวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีมาช่วยฝึกสอนให้

 

 

ขอขอบคุณข่าวจาก : บัญญัติ  สุวโจ

 

 

                                

 

 
 
 
 
 

อบต.ท่าช้าง ร่วมกับ กศน.ตำบลท่าช้างจัดโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้สดและงานใบตอง 

 

นางสุรีย์   บำรุงพนิชถาวร ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าช้าง  พร้อมด้วยสมาชิกสตรี อสม.ตำบลท่าช้าง

ร่วมกับ กศน.ตำบลท่าช้าง จัดโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้สด และงานใบตอง

ในระหว่างวันที่ 10 พ.ค. – 21 พ.ค. 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์   บำรุงพนิชถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้สด และงานใบตอง

ณ บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

 

โครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้สด และงานใบตอง

ได้จัดทำขึ้นโดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าช้าง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจในอาชีพการจัดดอกไม้สดและใบตอง

มีโอกาสได้ฝึกฝนอาชีพ ทักษะและประสบการณ์การจัดดอกไม้ งานใบตอง

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังสามารถนำไปประกอบอาชีพ

ก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีอาสา จำนวน 15 คน

ได้งบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลท่าช้าง จำนวน 15,000 บาท

แบ่งการเรียนออกเป็นสองช่วง คือการจัดดอกไม้สด 30 ชั่วโมง งานใบตอง 30 ชั่วโมง

รวมทั้งสิ้น 60 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรมากด้วยประสบการณ์จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ตำบลท่าช้างมาให้ความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้
ข่าวเมืองจันท์

นายกสโมสรโรตารี่จันทนิมิตพร้อมคณะมอบเครื่องกรองน้ำ i water แก่สมาคมสตรีฯ article
จักรพงษ์ออโต็ขาว์ดเปิดรับสมัครช่างตกแต่งรถยนต์เงินเดือนดี
บริษัทสยามนิสสันจันทบุรีเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก article
พิธีปิดโครงการค่ายบูรณาการวิชาการ โครงการวันวิทยาศาสตร์ และโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ รร. โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 article
ประมวลภาพกิจกรรมงาน ท.2 Open House To Asean ครั้งที่ 2 article
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จัดโครงการค่ายบูรณาการวิชาการ สตร์ และโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ รร. ประจำปีการศึกษา 2557 article
จันทบุรี จัดโครงการรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก article
จันทบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินฯ article
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน article
ประมวลภาพกิจกรรมเทศกาลแห่เทียนพรรษาที่จันทบุรี
เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดงานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดคืนความสุขให้สังคม
อบต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรีจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา article
โมเดลธนาคารปูม้าจันทบุรีประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน article
เทศบาลเมืองจันทบุรี มอบเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
เทศบาลเมืองท่าใหม่ จัดประชุมพ่อค้าแม่ค้า ในการย้ายตลาดหอนาฬิกาไปตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ แห่งใหม่ article
เทศบาลเมืองจันทบุรี ทำการพร่องน้ำในทะเลสาปสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้สามารถรับปริมาณน้ำฝนและระบายออกได้อย่างรวดเร็ว
เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดินทางออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
โรงเรียนอำนวยวิทย์จันทบุรีจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ article
ประมวลภาพโรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 article
โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 article
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 article
เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมเตรียมดำเนินงานโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี2557 article
จ.จันทบุรีเป็นเจ้าภาพประชุมไทย – กัมพูชากระชับสัมพันธไมตรี article
ประมวลภาพกาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จะจัดกิจกรรม “ทำดี...ทำง่าย...ให้เลือด
กาชาดจังหวัดจันทบุรีโดยนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จะจัดกิจกรรม “ทำดี...ทำง่าย...ให้เลือด article
คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติสนใจเมืองจันท์เป็นที่ถ่ายหนัง
เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาล เชิญ ชวน ชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 11 ประจำปี2557 article
ผลการประกวดผลไม้ยักษ์ เทศกาลงานเชิญ ชวน ชิม อิ่มผลไม้ครั้งที่ 11 article
ประมวลภาพประกวดผลไม้งาน เชิญ ชวน ชิม อิ่มผลไม้ครั้งที่ 11 article
ผลไม้ที่ขึ้นชื่อและให้ผลผลิตดีติดอันดับ 1 ใน 3 ของจังหวัดจันทบุรีคือ มังคุด และลองกอง article
เทศกาล เชิญ ชวน ชิม อิ่มผลไม้ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 article
จ.จันทบุรีกำหนดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยบริเวณริมน้ำจันทบูรณ์ article
จันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชน article
เทศบาลเมืองจันทบุรี เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน article
บรรยากาศชมภาพยนต์ฟรีตำนานพระนเรศวรภาคที่ 5 ตอนยุทธหัตถี article
จังหวัดจันทบุรีเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย article
โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 article
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
จันทบุรีแถลงข่าวไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ article
กปช.จต.ประ​กอบพิธีบวง​สรวงเตรียม​จัดสร้างพิ​พิธภัณฑ์ปร​ะวัติศาสตร์ article
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองท่าใหม่ ตรวจงานก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ article
ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี article
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จัดประชุมผู้ปกครองระดับอ.1- ป.2 article
คสช.ขยายเวลาส่งมอบอาวุธสงครามและยกเลิกประกาศเคอฟิวส์จังหวัดจันทบุรี article
ประมวลภาพผู้ว่าพบสื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรี article
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชน article
ผู้ว่าราขการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามช้างป่า article
เทศบาลเมืองจันทบุรีเตรียมพร้อมรับมือแก้ปัญหาระบายน้ำช่วงฤดูฝน
ประมวลภาพกิจกรรมจันทบุรีเมืองแห่งความสุข
จันทบุรีเมืองแห่งความสุข article
มหาวิทยาลั​ยราชภัฏรำไ​พพรรณี จัดกิจกรรม​ค่ายชมพูเขี​ยว ประจำปี 2557
โรงพยาบาลเมือง สาขาโรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกสู่ชุมชน article
เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งที่ 2/2557 article
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบาย สื่อของรัฐปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศ คสช article
ทอดผ้าป่ามหากุศลศลเพื่อจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตา วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี article
เปิดงานสุดยอดของดีเมืองจันท์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ทหารเข้มด่านตรวจชายแดนตามคำสั่ง คสช. article
กปช.จต.เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตราด หารือแนวทางปฏิบัติ article
พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชการที่ 7 article
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายทางวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน article
สท.เทศบาลเมืองจันท์วอคเอ้าท์! สภาป่วนต้องยกเลิกการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี article
แถลงข่าวงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก 2557
ขอเชิญชมการแสดงโขนรุ่นจิ๋ว article
เทศบาลจันทบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล article
ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ article
ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี ทวงคืนสงกรานต์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย รณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า เทศบาลเมืองจัดอุโมงค์น้ำอำนวยความสะดวก article
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์ 57 article
เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2557 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหาช่องทางกระจายผลไม้สู่ต่างประเทศ article
เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดแถลงข่าวจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์57 article
สมาคมผู้ผู้ผลิตอัญมณีจังหวัดจันทบุรีลงนามขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ article
เทศบาลเมืองจันทบุรีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนเมษา57 article
ประมวลภาพสงกรานต์จันทบุรีปี 56 article
สงกรานต์ปลอดเหล้าถนนข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี article
กิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช article
ประมวลภาพเปิดศูนย์น้ำดื่มอัจฉริยะiwater จันทบุรีชุดที่ 2 article
ประมวลภาพกิจกรรมเปิดศูนย์น้ำดื่มอัจฉริยะจังหวัดจันทบุรีชุดที่1 article
สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีจัดงานวันนักข่าวจันทบุรี article
ศูนย์อนามัยที่ 3 จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2557 article
เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2557 article
กฟผ. จัดสัมมนาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าแรงสูง ในภาคตะวันออก article
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จันทบุรีจัดงานวิชาการพร้อมเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 article
จันทบุรีจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ article
จันทบุรีประกาศภัยแล้ง 8 อำเภอ article
เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม 56 article
วันเด็กที่จันทบุรีคืกคัก article
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ article
งานวันเด็กเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ article
งานวันเด็กสถานีวิทยุในเครือวีดีโปรโมชั่น article
คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวิปัสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติฯ article
จันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย“ เมืองจันท์วันกีฬาแห่งชาติ 2556 ” article
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจงานการฉีดล้างถนน และตัดหญ้าที่รกร้าง article
ข้อคิดและนโยบายการบริหารงานการจัดการศึกษาจาก ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม ประจำปี 2557 article
จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ article
จันทบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ article
ประมวลภาพกลุ่มมวลชนต่อต้านรัฐบาลชุดที่ 2 article
เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม 56 article
เทศบาลเมืองจันทบุรีมอบโอนรถบรรทุกขยะให้แก่สนง.เทศบาลตำบลแสลง article
ประมวลภาพกลุ่มมวลชนต่อต้านรัฐบาล article
กลุ่มมวลชนชาวจังหวัดจันทบุรีต่อต้านคนโกง ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลาออก article
คณะกรรมการสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี จัดงานวันสถาปนากำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี article
สมเด็จพระสังฆราช กัมพูชาเสด็จประกอบศาสนกิจในจังหวัดจันทบุรี article
งานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ครั้งที่10 article
ประมวลภาพกีฬา ทุ่งดอนหว้าเกมส์ครั้ง ที่ 10 ชุดที่ 4 article
ประมวลภาพทุ่งดอนหว้าเกมส์ชุดที่ 3 article
ประมวลภาพกีฬา " ทุ่งดอนหว้าเกมส์ ครั้งที่ 10 "ชุดที่ 2 article
ประมวลภาพกีฬา " ทุ่งดอนหว้าเกมส์ ครั้งที่ 10 " โรงเรียนเบญจมานุสรณ์จันทบุรี article
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีจัดกีฬาภายในโรงเรียน " ทุ่งดอนหว้าเกมส์ " article
พิธีแห่เทิดพระเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์พระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล จันทบุรี article
โครงการอบรม ศึกษาดูงานของพนักงานครู บุคลากรของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 article
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ OPEN CLASSES 2556 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รับช่อดอกไม้จากกลุ่มมวลชนต่อต้านรัฐบาล article
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบรี
เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2556 article
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 article
โอเพ่นรักษ์จันท์คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 article
พัฒนาสังคมจังหวัดจันทบุรีจัดคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น2557 article
พิธีเปิดงานรื่นรมณ์ชมสวนจันทบุรี article
เทศบาลเมืองท่าใหม่ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
เทศบาลตำบลทับไทรจัดพิธีทำบุญออกพรรษาตักบาตรเทโว ประจำปี2556 article
วัดโค้งสนามเป้าจันทบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวประจำปี2556 article
ตักบาตรเทโว ณ วัดถ้ำสาริกา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี article
วัดโค้งสนามเป้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว article
ผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่ดูการทำความสะอาดศาลหลักเมือง article
จังหวัดจันทบุรีจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษรองรับการท่องเที่ยวAEC
ประเพณีตักบาตรเทโว article
จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี article
เทศบาลเมืองจันทบุรีลดการขยายพันธุ์นกพิราบ article
ประมวลภาพชุดที่ 3 พิธีลอยกระทง 2 โรงเจในจันทบุรี article
พิธีลอยกระทง-ปล่อยสัตว์ทั้ง 2 โรงเจในจันทบุรี ( ภาพชุดที่ 2 ) article
พิธีลอยกระทง-ปล่อยสัตว์และเชิญวิญญาณไร้ญาติ 36 จำพวก article
พิธีเวียนธูปที่โรงเจเม่งหงีเจตั้วจันทบุรี article
ประมวลภาพพิธีเวียนธูปโรงเจเม่งหงีเจตั้ววันที่ 7 ต.ค.56 article
ชมบรรยากาศโรงเจเม่งหงีเจตั้วจันทบุรี article
เทศบาลท่าใหม่จัดกิจกรรมร่วมใจทำไทยให้สะอาดประจำปี 2556
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้งต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
เทศบาลมะขามเมืองใหม่จัดอบรมโครงการธนาคารขยะชุมชน article
โครงการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเพื่อพิชิตปัญหาเด็กติดเกมส์ article
เทศบาลเมืองจันทบุรีประขุมสภาวิสามัญสมัยที่ 2/2556 article
ประมวลภาพอบรม อปพร.รุ่นที่1 เทศบาลมะขามเมืองใหม่ article
เทศบาลมะขามเมืองใหม่จัดโครงการฝึกอบรม อปพร.ประจำปี2556 article
126 ปีเทศกาลถือศีล กินเจ เมืองจันท์ ผักปลอดสารพิษ article
สถานีวิทยุ ส.ทร.4 จัดพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี article
ทส.จันทบุรีจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จัดกิจกรรมไหว้ครูและประเพณีวิ่งโป่งลาน ประจำปีการศึกษา 2556 article
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
เทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่เพื่อแผ่นดินมอบทุน
กบว.ทร. ตรวจเยี่ยม สถานีวิทยุ ส.ทร.4 จันทบุรี article
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจดูความพร้อมจุดชายแดนถาวรจันทบุรี article
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีจัดบรรยายเรื่อง คำว่าแม่ article
จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ article
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กปช.จต.จัดกิจกรรม รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี article
ชมรมมวยสากลจันทบุรีแถลงข่าวจัดแข่งขันมวยไทยการกุศลฯ article
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดกิจกรรมวันแม่ article
จ.จันทบุรีปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ article
โรงเรียนเทศบาลเมือง ๒ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE TO ASEAN article
ผวจ.นำประชาชนทุกภาคส่วนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่ article
โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองแห่งสุขภาพดี ปี 2556 article
สโมสรไลออนส์จังหวัดจันทบุรีมอบหนังสือสารานุกรมไทยแก่เยาวชน article
เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 article
เทศบาลเมืองท่าใหม่ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา article
เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4 / 2556 article
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีลงพื้นที่ Big Cleaning Day
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น article
เทศบาลเมืองท่าใหม่ จัดงานประเพณีทำบุญและแห่เทียนจำนำพรรษา article
เทศกาลวันเข้าพรรษา article
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำประชาชนร่วมถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล article
จันทบุรีแถลงข่าววิ่งมินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 12 article
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้างร่วมทำบุญหมู่บ้านทวีทรัพย์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย article
วัดใหม่เมืองจันทบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 article
สงกรานต์วัดใหม่เมืองจันท์ ปีที่ 48 เริ่มแล้ว article
เทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมกับวัดใหม่เมืองจันทบุรีจัดแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ 2556 article
จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา article
เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมประชาคมเมือง ครั้งที่ 1 / 2556 article
จันทบุรีแถลงข่าวเตรียมจัด คาราวานโรดออฟเลิฟ และ สองล้ออินเลิฟ article
ประมวลภาพกิจกรรมรวมพลังคนจันท์ ร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดพิธีเปิดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2556 อย่างเป็นทางการ article
รวมพลังคนจันท์ ร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก article
สำนักทะเบียนอำเภอเขาคิชฌกูฎจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก article
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์จันทบุรี ประจำปี 2556 เป็นไปอย่างคึกคัก article
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 article
การแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2556 article
จักรยานทางไกลเรียนรู้ชีวิตปีที่ 12 article
ภาพกิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนบุญสมวิทยาชุดที่ 2 article
เมืองจันทบุรี จัดแถลงข่าวกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2556 article
ประมวลภาพกิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนบุญสมวิทยา article
เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการมอบเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 article
โรงเรียนบุญสมวิทยาจัดงานวิชาการสืบสานงานตามพระราชดำริ article
สวดมนต์เสริมบารมี article
จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ article
ประมวลภาพแถลงข่าว เตรียมจัดงาน "มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา ถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน ครั้งทีึ่ 3 article
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของบ้านเมือง article
บริษัท ช.ทีเอ็มลิซซิ่ง จำกัดมอบสินไหมทดแทน article
ภาพโรงเรียนบุญสมวิทยาจัดกิจกรรมโครงการต้านภัยหนาวสู่น้องชายแดน article
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จัดกิจกรรม "open House" article
โรงเรียนบุญสมวิทยาจัดกิจกรรมโครงการต้านภัยหนาวสู่น้องชายแดน article
กลุ่มจิตอาสา จันทบุรี และนักศึกษามหาวิทยาลับราชภัฏรำไพรพรรณี ร่วมกันจัดโครงการธาราบำบัด ให้เด็กพิเศษ article
กิจกรรมเทศบาลเมืองจันทบุรี article
เทศบาลเมืองท่าใหม่จันทบุรี article
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปูแป้น article
ดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติครั้งที่9 article
เตรียมการจัดงานริมน้ำ article
โครงการอบต.ท่าช้างพ้นภัยห่างไกลยาเสพติด article
ผลประกวด Chanthaburi Infinity Show article
รับสมัครงาน article
สมาชิกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอสม.อบต.ท่าช้างจัดอบรมเพื่อเพิมศํกยภาพ article
ผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดตั้งวางถังขยะเพื่อบริการประชาชน article
ขอเชิญใช้บริการศูนย์รถยนต์ซูซูกิที่ทันสมัยในจันทบุรี article
สปข.7 จัดกิจกรรมรวมพลังปลูกป่าถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ article
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี ดำเนินการกำจัดเศษสวะใต้สะพานวัดจันทนาราม article
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 article
เทศบาลเมืองจันทบุรี บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนในชุมชนย่อยที่ 8 article
เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมเตรียมงานส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 article
วิทยาลัยสารพัดช่าง จันทบุรี จัดโครงการค่ายนันทนาการสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน article
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่เตรียมจัดระเบียบ ปรับปรุงตลาด article
นายสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เข้าแสดงความยินดี กับ นายกโจ้ article
เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดประชุมแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 / 2555 article
กิจกรรมเทศบาลเมืองจันทบุรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 article
เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ article
แขวงการทางดำเนินการวางท่อยกระดับฟุตบาธถนนพระยาตรัง article
ประชุมกลุ่มสัจจะ article
อบต.ท่าช้างเร่งลอกร่องน้ำเพื่อขยายร่องน้ำป้องกันน้ำท่วม article
เทศบาลเมืองจันทบุรี article
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2555
โรงเรียนวัดคลองน้ำใสจันทบุรีจัดกิจกรรมไหว้ครู article
บรรยากาศการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2555 article
โรงเรียนบุญสมวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู article
จังหวัดจันทบุรีต้อนรับสันนิบาตภาคตะวันออก article
วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรีจัดพิธีไหว้ครู article
อบต.ท่าช้างมอบเบี้ยยังชีพ article
พุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า article
คณะครูและนักเรียนร.ร.บุญสมวิทยาจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชา article
สานสัมพันธ์ สื่อจันท์-รำไพพรรณี article
จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ article
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดทบุรีจัดกิจกรรมถวายพวงมาลา article
จันทบุรีจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี article
เก็บตกสงกรานต์2555 articlewww.sapjung.com บริษัท มีไอเดียดีครีเอชั่นจำกัด ติดต่อโทร. 081-5786527 email; meideadee55@hotmail.com